Thursday, May 26, 2005

ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาสารคาม

วันที่ 18-20 เมษายน 2548 พวกเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการความรู้” โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์ นำทีมโดย Professer Abdus Sattar C, PhD. Associate Professor Christopher Khoo Soo และ Mr.Lee จำนวน 3 ท่าน
การเดินทาง เราเดินทางจากพิษณุโลกไปยัง จ.มหาสารคามใช้การเดินทางโดยรถยนต์ ระยะเวลา 7 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนาน แต่คุ้มค่าสำหรับสิ่งที่พวกเรารับในช่วงระยะเวลา 3 วัน เราได้รับความรู้เชิงทฤษฎีมากมาย สิ่งที่เราสังเกต ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่น ๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าใดนัก เรารู้สึกและสังเกตจากคำถามและการได้พูดคุยกับคนอื่น ๆ แต่นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่เราได้มีพื้นฐาน KM ที่มาจากการปฏิบัติและทดลองทำมาก่อนในเวทีของโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช ได้ย้ำให้พวกเราเสมอว่า “การจัดการความรู้ ต้องทำ จึงจะรู้” ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิจารณ์ ที่ได้มอบมีประสบการณ์จากการปฏิบัติอันล้ำค่า โดยที่ขณะทำยังไม่รู้ว่า ทฤษฏี คือ อะไร แต่เมื่อเราได้มาฟัง ทฤษฏี KM จากต่างประเทศ ทำให้พวกเรายิ้มออก อ๋อ ! ยังงี้นี่เอง ! ทฤษฎีเราลองมาแล้วน่ะ ! ทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันมีทฤษฎีนี้ด้วย !
สิ่งสำคัญเราได้ความรู้อันซ่อนเร้นจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างการทำ KM ในสิงคโปร์ และ KM ในโรงพยาบาลของไทย ภาคเหนือตอนล่าง โดยเย็นวันที่ 19 เมษายน 2548 เราได้รับเชิญจากคณาจารย์จากสิงคโปร์ และคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม เชิญให้เราได้เข้าไปร่วมวง Share & Learn ในการรับประทานอาหารเย็น และในโอกาสนี้ เราได้คุยความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และเราเชิญ Mr. Lee มาเป็น guest speaker ใน Religion Forum ที่จะจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2548 หากท่านสนใจ ต้องการเข้าร่วมมหกรรม religion Forum ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม ศกนี้ ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 300 บาท ถูกที่สุดในรอบปี สนใจติดต่อ คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ โทรศัพท์ 0-5526-1890-9 ต่อ 5104-6 Email Address :
hsri_nu@hotmail.com จองก่อนได้ก่อนนะค่ะ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน เท่านั้น

0 Comments:

Post a Comment

<< Home