Thursday, May 26, 2005

Dialogue กับชาว HKM

เมื่อวันที่ 27-28 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา พวกเราชาว HKM ภาคเหนือตอนล่างได้เข้าร่วมกิจกรรม Special Topic ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ “Dialogue workshop” ซึ่งเป็นการติดอาวุธทางปัญญาที่สำคัญให้กับคุณเอื้อและคุณอำนวยทั้ง 17 โรงพยาบาล จำนวนทั้งสิ้น 40 คน โดยมีคณะวิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งนำทีมโดยท่าน รศ.ดร.อภิชัย เทอดเทียนวงศ์, Dr. B.K. Passi, Dr. Subhashini Passi และคณะจำนวน 6 ท่าน
สิ่งที่พวกเราได้รับ คือ ศิลปะแห่งการสนทนา อันประกอบด้วยการฟัง, การคิดใคร่ครวญก่อนการพูด, การตั้งคำถามและที่สำคัญ คือ การได้ค้นหาตัวเองและการฝึกโยคะ
หากย้อนกลับไปวงสนทนาในชีวิตประจำวันของพวกเรา เรามักจะพูดโต้ตอบออกมาอย่างรวดเร็วทันทีทันใดเป็นอัตโนมัติ โดยไม่ได้ผ่านกระบวนการคิดใคร่ครวญว่าคำพูดที่ออกไปนั้นไปกระทบกระทั่งจิตใจใครหรือไม่ ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดความขัดแย้งตามมา หรือแม้แต่ในเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่เราเคยทำมาในอดีตเรายังขาดการฟังอย่างนุ่มลึก การเคารพความคิดของผู้อื่นโดยที่เราไม่เคยรู้ตัวมาก่อนเลยและหลังจากที่พวกเราได้ผ่านเวที Dialogue แล้ว เราเริ่มได้เรียนรู้ทักษะการฟังอย่างนุ่มลึก โดยไปเชื่อมโยงกับการเคารพความคิดของผู้อื่น และไม่ตัดสินคำพูดของผู้อื่นว่าถูกหรือผิด แต่จะ “ห้อยแขวน” คำพูดไว้ ไม่ด่วนสรุป
ในขณะเดียวกันหากเราจะพูด เราต้องคิดใคร่ครวญไตร่ตรอง คำพูดทุกคำพูดที่ออกมา ก่อให้เกิดสติ ปัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นตามมาในภายหลัง
การประยุกต์ใช้ Dialogue ในชีวิตประจำวัน เราควรจะเริ่มจากการสำรวจและค้นหาตัวเราเองก่อน โดยเฉพาะการเรียนรู้ธรรมชาติของชีวิต ฉะนั้นการทำความเข้าใจตนเองก่อนจะไปเข้าใจผู้อื่นนั้นเป็นเรื่องที่ง่าย หลังจากที่เข้าใจตนเองแล้ว ควรจะฝึกฝนความคิดเชิงบวกและก่อนที่จะพูดทุกครั้งต้องผ่านการคิดใคร่ครวญที่เรียกว่า “Sweet talk” ต่อจากนั้น เราอาจจะเริ่มทำ Dialogue กับผู้ที่เราสนิทด้วย การเปิดเผยตนเอง การสะท้อนความคิด ซึ่งจะนำไปสู่ความสัมพันธ์และความไว้วางใจในระยะต่อมา จากนั้นค่อย ๆ เขยิบ Dialogue เข้าไปในหน่วยงานทั่วทั้งองค์กร
นอกจากนั้นการนำเทคนิค Dialogue ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยเฉพาะทักษะของการฟัง การให้เกียรติและการเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น การคิดใคร่ครวญคำพูดก่อนที่จะส่งผ่านคำพูดออกไปในวง Share & Learn รวมทั้งการตั้งคำถามเพื่อกระตุ้นให้เกิดการสะท้อนทางความคิด ก่อให้เกิดการสร้างคลังความรู้ที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประสบการณ์ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่มหาสารคาม

วันที่ 18-20 เมษายน 2548 พวกเราได้มีโอกาสเดินทางไปที่มหาวิทยาลัย มหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม เพื่อเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการความรู้” โดยมีวิทยากรจากมหาวิทยาลัยนันยางเทคโนโลยี ประเทศสิงคโปร์ นำทีมโดย Professer Abdus Sattar C, PhD. Associate Professor Christopher Khoo Soo และ Mr.Lee จำนวน 3 ท่าน
การเดินทาง เราเดินทางจากพิษณุโลกไปยัง จ.มหาสารคามใช้การเดินทางโดยรถยนต์ ระยะเวลา 7 ชั่วโมง ซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่ยาวนาน แต่คุ้มค่าสำหรับสิ่งที่พวกเรารับในช่วงระยะเวลา 3 วัน เราได้รับความรู้เชิงทฤษฎีมากมาย สิ่งที่เราสังเกต ผู้เข้าร่วมสัมมนาท่านอื่น ๆ ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าใดนัก เรารู้สึกและสังเกตจากคำถามและการได้พูดคุยกับคนอื่น ๆ แต่นับว่าเป็นความโชคดีของพวกเราที่เราได้มีพื้นฐาน KM ที่มาจากการปฏิบัติและทดลองทำมาก่อนในเวทีของโครงการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล ภาคเหนือตอนล่าง ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านอาจารย์วิจารณ์ พานิช ได้ย้ำให้พวกเราเสมอว่า “การจัดการความรู้ ต้องทำ จึงจะรู้” ต้องขอขอบพระคุณท่านอาจารย์วิจารณ์ ที่ได้มอบมีประสบการณ์จากการปฏิบัติอันล้ำค่า โดยที่ขณะทำยังไม่รู้ว่า ทฤษฏี คือ อะไร แต่เมื่อเราได้มาฟัง ทฤษฏี KM จากต่างประเทศ ทำให้พวกเรายิ้มออก อ๋อ ! ยังงี้นี่เอง ! ทฤษฎีเราลองมาแล้วน่ะ ! ทั้งที่เราไม่รู้ว่ามันมีทฤษฎีนี้ด้วย !
สิ่งสำคัญเราได้ความรู้อันซ่อนเร้นจากการได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างการทำ KM ในสิงคโปร์ และ KM ในโรงพยาบาลของไทย ภาคเหนือตอนล่าง โดยเย็นวันที่ 19 เมษายน 2548 เราได้รับเชิญจากคณาจารย์จากสิงคโปร์ และคณาจารย์จากคณะวิทยาการจัดการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสารคาม เชิญให้เราได้เข้าไปร่วมวง Share & Learn ในการรับประทานอาหารเย็น และในโอกาสนี้ เราได้คุยความเป็นไปได้ในความร่วมมือทางวิชาการในอนาคต และเราเชิญ Mr. Lee มาเป็น guest speaker ใน Religion Forum ที่จะจัดขึ้นที่สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร ในวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2548 หากท่านสนใจ ต้องการเข้าร่วมมหกรรม religion Forum ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 7 – 8 กรกฎาคม ศกนี้ ค่าลงทะเบียนเพียงท่านละ 300 บาท ถูกที่สุดในรอบปี สนใจติดต่อ คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ โทรศัพท์ 0-5526-1890-9 ต่อ 5104-6 Email Address :
hsri_nu@hotmail.com จองก่อนได้ก่อนนะค่ะ รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่าน เท่านั้น