Friday, March 25, 2005

การสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ จังหวัดนครสวรรค์

สืบเนื่องจากโครงการสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ในระดับจังหวัดของ พรพ. ที่ได้ดำเนินการ นำร่อง 15 จังหวัดทั่วประเทศ ทางสถาบันวิจัย ม.นเรศวร ในฐานะผู้มีประสบการณ์ด้านการบริหารโครงการจัดการความรู้ได้รับการทาบทามจาก สสจ. นครสวรรค์ และ สสจ. หนองคาย ขอไปเป็นพี่เลี้ยงเพื่อวางแผนการบริหารจัดการโครงการในภาพรวมของผู้จัดการเครือข่ายภายในจังหวัด และวางแผนการพัฒนาขีดความสามารถหลัก คุณเอื้อ, คุณอำนวย และการจัดการตลาดนัดให้กับคุณกิจ
ทีมงานบริหารโครงการจำนวน 4 ท่านได้แก่ ผศ.สุรชาติ พจน์สุภาวรรณ,คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ, ทีม IT 2 คน ได้เข้าไปเป็นที่ปรึกษาให้กับทาง จ.นครสวรรค์ในวันที่ 21 มีนาคม 2548 ที่ผ่านมานี้และได้เชิญวิทยากรจาก สคส. ดร.ประพนธ์ ผาสุกยืด มาจัด workshop “ หัวปลาทู ” พัฒนาขีดความสามารถ “ การดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน ” โดยใช้ตารางอิสระภาพ ให้กับโรงพยาบาลจำนวน 13 แห่ง ในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก้ รพ. สวรรค์ประชารักษ์, หนองบัว, ไพศาลี, ตากฟ้า, ร่มฉัตร, ตาคลี, ท่าตะโก, ชุมแสง, พยุหะคีรี, บรรพตพิสัย, ลาดยาว, เก้าเลี้ยว, โกรกพระ, แม่วงค์, ค่ายจิรประวัติ อีกทั้งมีทีม สสจ. หนองคาย มาร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 6 ท่าน บรรยากาศของการทำ “ หัวปลา ”คลุกเคล้าด้วยความสนใจ ความอยากรู้และอยากพัฒนา KM ในกลุ่ม รพ.นครสวรรค์ ทำให้ทีมผู้จัด ( สสจ. นครสวรรค์ ) เป็นปลื้มที่ผู้บริหารทุก รพ. ในจังหวัดได้ให้ความสนใจและเข้ามาร่วม workshop เอง และกิจกรรมที่จะจัดต่อไปคือ การพัฒนาทักษะของคุณอำนวย และการจัดตลาดนัดความรู้ให้กับคุณกิจต่อไป นับเป็นการขยายเครือข่ายริกการสุขภาพไปในทุกจังหวัด
ทีมงานบริหารโครงการสถาบันวิจัย ม.นเรศวร และทีมงาน สคส. ขอมีส่วนร่วมในการสนับสนุนในการพัฒนาการจัดการความรู้ในโรงพยาบาล เราพร้อมยินดีที่จะช่วยเหลือทุกโรงพยาบาล และทุกจังหวัดพบเราใน http://www.hkm.nu.ac.th/ E-mail - hsri_nu@hetmai.com
เบอร์โทร 055 – 261890-9 ต่อ 5106 คุณไพฑูรย์ ช่วงฉ่ำ

1 Comments:

At 4:28 PM, Blogger MATTE said...

เรียนพี่ไพฑูรย์

วันที่ 30 เมย- 1 พค.48 มีตลาดนัดการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน ซึ่งมี รพ.ที่มีผลงานเด่นด้านงานบริการผู้ป่วยเบาหวาน จากทั่วทุกภาค ประมาณ 13 รพ. เป็นการรวมตัวเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีความเป็นไปได้ที่จะ form ตัวเป็นเครือข่ายในอนาคต น่าสนใจครับ จัดที่ The Royal Gems Lodge พุทธมณฑล นครปฐม

ธวัช

 

Post a Comment

<< Home